Wat biedt Yes, I can!

Bijles
Het kan zijn dat de aangeboden leerstof tijdens de lessen te snel gaat voor uw kind, de wijze van aanbieden niet aansluit bij de leerstijl van uw kind of dat bepaalde onderdelen lastig blijken te zijn. Gerichte bijles is dan een adequate manier om de achterstand te verhelpen en uw kind weer vertrouwen te geven in zijn/haar kunnen. Met bijles wordt de reeds aangeboden leerstof tijdens de lessen op school herhaald, waarbij goed naar de individuele behoefte wordt gekeken. De instructie kan op diverse manieren (concreet) worden aangeboden en stap voor stap (soms letterlijk) wordt het leerproces begeleid, zodat uw kind weer op het huidige niveau kan aansluiten.

Remedial teaching
Remedial teaching betekent letterlijk herstellend/verbeterend lesgeven. Wanneer is gebleken dat het leerproces van uw kind niet naar verwachting verloopt, wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. De begeleiding wordt dan geheel aangepast aan de hulpvraag van uw kind en zal inspelen op het aanleren van vaardigheden en kennis om de leerachterstand van uw kind weg te werken of te verkleinen.
RT biedt extra ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst), executieve functies (bijv. plannen en structureren) en op vakinhoudelijk gebied, zoals (begrijpend/studerend) lezen, taal, woordenschat, spelling, rekenen, etc.

Huiswerkbegeleiding
Niet voor iedere leerling is het maken van huiswerk een pretje. Het komt vaak voor dat de kinderen moeite hebben met plannen, structureren, de diverse leerstrategieën niet beheersen of er hiaten in de basisstof zitten, waardoor de gaten in de leerstof alleen maar groter worden. Dit lijdt vaak tot frustratie bij zowel het kind als de ouders. Yes, I can! zal uw kind daar helpen waar nodig is met duidelijke handvatten, structuren, strategieën en/of het wegnemen van de hiaten.

Citotraining
De meeste scholen nemen gedurende de schoolcarrière van een kind Citotoetsen af om de vorderingen van de leerlingen te volgen. In groep 5, 6 en 7 kan er ook een Entreetoets worden afgenomen. De Entreetoets meet de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen rekenen, lezen en taalverzorging. Bij de Eindtoets in groep 8 worden de onderdelen taal en rekenen (met alle subonderdelen) afgenomen en optioneel Wereldoriëntatie.

Vaak is de vraagstelling bij deze Citotoetsen anders dan de kinderen op school gewend zijn vanuit de methode gebonden toetsen. Hierdoor worden er bij Citotoetsen andere vaardigheden van de kinderen gevraagd, waar ze moeite mee kunnen hebben.

In mijn begeleiding zal ik deze manier van vraagstelling gericht trainen en aandacht besteden aan de structuur van de aanpak, waardoor de kinderen beter voorbereid zijn op de Citotoets. Door het oefenen kan uw kind met vertrouwen de toets maken en weet het precies waar hij/zij aan toe is. Dit zal onnodige stress voorkomen.

Alle vormen van begeleiding kunnen, afhankelijk van de hulpvraag en in overleg, ook op afstand worden aangeboden middels de webcam.