Leerproblemen of een visuele disfunctie?

Kijken en zien
Fixatie disparatie is een visuele disfunctie die een onjuiste samenwerking van de ogen veroorzaakt. We hebben twee ogen die vanuit een verschillende positie hun werk doen. Ze nemen beide afzonderlijk waar. Wat de ogen afzonderlijk zien, moet samenvloeien tot één beeld. Dit noemen we fixeren.
Als we ergens naar kijken, moeten beide ogen dus goed samenwerken om tot één beeld te komen. Wanneer deze fixatie niet goed verloopt, spreken we van fixatie disparatie. De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen dan niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het kijken onduidelijk wordt en het “zien” in de hersenen problemen geeft. Hierdoor kan een wazig, bewegend en/of onduidelijk zicht ontstaan, maar het kan ook invloed hebben op je “ik”, je zelfvertrouwen en onrustig gedrag.
Vaak wordt er aan dyslexie gedacht, maar uit onderzoek is gebleken dat het echter vaak om fixatie disparatie gaat en daar kunnen we iets aan doen.

Dit is hoe de letters kunnen worden waargenomen. Kinderen hebben het soms niet door, omdat ze niet beter weten.

Enkele signalen en symptomen van een visuele disfunctie

• Lezen is niet leuk
• Slordig handschrift
• Vermoeid uit school
• Last van hoofdpijn, oogpijn of nekklachten
• Niet netjes op de lijnen/in de vakjes schrijven
• Concentratieproblemen
• Lees- en leerproblemen (zwak in lezen, zwak in spelling of zwak in tekstbegrip)
• Slaat bij lezen een zin over of leest dezelfde zin nogmaals
• Hoofd schuinhouden tijdens lezen en/of schrijven
• Draait letters of woorden om
• Moeite met rekenen
• Uit de kantlijn schrijven
• Vaak iets omstoten/ergens tegenaan lopen
• Moe uit school komen
• …

Visuele screening en training
De visuele screening vindt plaats in de praktijk. Met o.a. behulp van een bioptor kunnen er eventuele afwijkingen in het visuele systeem snel en eenvoudig aan het licht worden gebracht. Er wordt rekening gehouden met wat er van het kind in de klas verwacht wordt.
De analyse en evt. vervolgstappen worden met u besproken en er kan evt. een visuele training gevolgd worden. Dit is een brede training, waarbij allerlei oefeningen aan bod komen om dit basisprobleem te verhelpen.